Având în vedere comunicatul postat de CNCD pe site-ul instituției, precum și declarațiile membrului Colegiului director al CNCD – Dl. Cristian Jura referitoare la presupusele fapte de discriminare săvârșite de Comitetul Național Paralimpic și de Dna. Președinte Sally Wood Lamont în ceea ce privește calificarea sportivului Theodor Matican la Jocurile Paralimpice, facem următoarele precizări:

1. Decizia CNCD nu este definitivă, nefiind nici măcar motivată și comunicată către CNP până în prezent, urmând să ne adresăm instanțelor competente, potrivit legii, pentru anularea acesteia.

2.  În ceea ce privește calificarea sportivului Theodor Matican la Jocurile Paralimpice de Vară de la Tokyo 2020, la disciplina paraciclism, precizăm că selecția lotului s-a realizat de către Federația Națională de Ciclism, CNP neavând nicio atribuție în acest sens. Procesul de selecție s-a desfășurat pe baza unor criterii obiective referitoare la performanțe și clase de sportivi care pot beneficia de însoțitor, strict stabilite de Comitetul Internațional Paralimpic care a organizat competiția. Toate acestea au fost relatate și confirmate, anterior, de Președintele Federației Naționale de Ciclism – Dl. Eduard Novak. În acest sens, atașăm video:

3. În ceea ce privește calificarea sportivului Theodor Matican la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Beijing, la disciplina Ski Alpin, precizăm că, deși sportivul Theodor Matican nu îndeplinea cerințele de calificare referitoare la punctaj, CNP a efectuat o serie de demersuri pentru a obține participarea acestuia prin intermediul unei Invitații Bipartite, însă poziția Comitetului Internațional Paralimpic (IPC) a fost fermă în sensul declinării participării sportivului. Atașăm corespondența purtată cu IPC:

IPC Letter to CNP Romania

IPC Letter to CNP Romania (tradus)

În acest context, considerăm că decizia CNCD este, cel puțin, nefondată, iar declarațiile reprezentantului instituției sunt de natură a crea grave prejudicii de imagine CNP.

 Comitetul Național Paralimpic este singura structură sportivă de interes național, de utilitate publică, autorizată să organizeze și să controleze activitatea sportivă a persoanelor cu nevoi speciale din România, fiind singurul organism în domeniul sportului de performanță, oficial recunoscut și afiliat la Comitetul Internațional Paralimpic și a cărui activitate se bazează pe finanțări și sponsorizări obținute urmare prestigiului și a bunei reputații construite prin munca și implicarea continuă a echipei de profesioniști din cadrul CNP.

Așa fiind, CNP își exprimă regretul și îngrijorarea în raport de lejeritatea cu care înaltul funcționar al statului a acționat și asigură opinia publică că CNP depune toate eforturile ca sportivii merituoși să poată participa în cele mai bune condiții la competițiile destinate lor, singurul criteriu avut în vedere fiind acela al performanței sportive.

În încheiere, adresăm Dlui. Jura rugămintea de a nu avea chiar dânsul o atitudine discriminatorie vis-a-vis de competițiile sportive destinate persoanelor cu dizabilități, sens în care aducem la cunoștința acestuia că astfel de întreceri sportive sunt unele profesioniste, unde existența unei dizabilități nu este în niciun caz singura condiție de participare, astfel cum, din păcate, pare a fi înțeles dumnealui, primordială fiind, asemnea oricăror altor competiții sportive, performanța. Este regretabil că tocmai acest fapt a scăpat analizei dlui. Jura care, aparent, sugerează că sportivii cu dizabilități trebuie tratați într-un mod special (practic, discriminatoriu) pentru simplul motiv că au dizabilități, lucru impardonabil, cu atât mai mult raportat la calitatea dânsului.